Selecteer een pagina

Verantwoordelijkheid

 

Timitom.com besteedt erg veel zorg aan de inhoud van de verspreide informatie doch biedt echter geen enkele garantie dat de informatie en de eruit voortvloeiende verstrekte diensten door derden, op en via deze site, exact, volledig en betrouwbaar zijn, en dat ze worden bijgewerkt.

Timitom.com is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de dienst en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker en elke derde kunnen voortvloeien.

Timitom.com is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, of tijdelijk of permanent incident die de gegevens of de hardware van de gebruiker zouden ondervinden, terwijl die laatste naar de website surft of doorheen de pagina’s ervan bladert, of meer algemeen tijdens de doorgifte van de bestanden en de computerprogramma’s waarmee op zijn ontvangstapparatuur de website wordt samengesteld. In het bijzonder is Timitom.com niet aansprakelijk voor de eventuele doorgifte van virussen via zijn website.

Timitom.com is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Timitom.com wijst iedere aansprakelijkheid af, onder andere voor de plundering van gegevens die uit een inbraak in zijn informaticasystemen zou kunnen volgen. Timitom.com wendt echter de nodige middelen aan om ongeoorloofde inbraken te voorkomen.

Geen enkele werkingsfout kan tot enige vorm van financiƫle compensatie leiden.

Het is mogelijk dat Timitom.com een hyperlink aanlegt naar een andere website die voor de gebruiker interessant zou kunnen zijn. Deze hyperlink is echter louter informatief. Timitom.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die website, noch waarvoor die zou kunnen worden gebruikt.

Copyright 2017 Timitom.be
Alle rechten voorbehouden